Pressmeddelande -

Folkökning - men inte lika stor som förra året

Befolkningsstatistik 1-3:e kvartalet 2005: Folkökning - men inte lika stor som förra året Sverige hade den 30 september en befolkning på 9 039 143 personer. Av dessa var 4 557 433 kvinnor och 4 481 710 män. Sveriges befolkning har ökat med närmare 28 000 personer under årets första nio månader. Jämfört med samma period 2004 är folkökningen tio procent lägre. Största anledningen till detta är att antalet som avlider har ökat. Totalt har 78 000 barn fötts under perioden. Det är i ungefär lika många nyfödda som under de nio första månaderna 2004. De senaste två åren har juli varit den vanligaste födelsemånaden men nu är det återigen en vårmånad som är populärast, nämligen maj. Antalet personer som avlidit har ökat med tre procent jämfört med 2004. Under årets första tre kvartal avled 69 000 personer. Det är drygt 2 000 fler avlidna än 2004. Allt fler polacker flyttar till Sverige Invandringen de tre första kvartalen ökade något jämfört med samma period år 2004. Det är i första hand svenska medborgare som invandrar till Sverige, men det kan noteras att invandringen av polska medborgare fortsätter att öka. Jämfört med samma period föregående år har invandringen av polska medborgare ökat med 57 procent. Totalt flyttade 2 500 polska medborgare till Sverige under årets första nio månader. Utvandringen har ökat med sex procent jämfört med samma period 2004. Precis som föregående år är Norge det populäraste landet att flytta till. Invandringsöverskottet var drygt 19 000, vilket är något lägre än föregående år. Att invandringsöverskottet har minskat beror på att utvandringen har ökat mer än invandringen. Kärleken fortsatt stark Antalet giftermål fortsatte att öka. Under de första nio månaderna 2005 har nästan 37 000 par gift sig, vilket är en ökning med en dryg procent eller nästan 400 par jämfört med samma period föregående år. Under de senaste åren har antalet skilsmässor minskat. Även under årets första tre kvartal fortsatte antalet skilsmässor att minska. Mer om ... På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 30 september 2005 och befolkningsförändringar de tre första kvartalen. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om befolkningsstatistikens kvalitet och framställningssätt. Nästa publiceringstillfälle Statistik om folkmängden i kommunerna den 1 november 2005 publiceras preliminärt den 9 december 2005 kl 09.30. Producent SCB, Befolkningsstatistiken 701 89 Örebro Fax 019 - 17 69 42 Förfrågningar SCB, Befolkningsstatistiken Tfn 019 - 17 60 10 E-post befolkning@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44