Pressmeddelande -

Fondförmögenheten fortsätter att öka

Den sammanlagda förmögenheten i värdepappersfonder uppgick vid utgången av första kvartalet 2006 till 1,3 biljoner kronor, eller mer exakt 1 295 miljarder kronor. Detta är en ökning med 134 miljarder sedan föregående kvartal och med 391 miljarder sedan utgången av första kvartalet 2005. I den sammanlagda fondförmögenheten ingår ägare i alla sektorer, exempelvis finansiella och icke-finansiella företag, hushåll, socialförsäkringssektorn och innehavare i utlandet. Av den sammanlagd fondförmögenheten på 1 295 miljarder kronor stod hushållens direktägda fonder för 432 miljarder. Hushållen äger också fonder indirekt där ägandet via fondförsäkring (unit linked) var 314 miljarder och ägande via premiepension var 210 miljarder. Hushållen väljer fond-i-fond och övriga fonder Hushållens nettosparande var under kvartalet 3,1 miljarder kronor. Hushållen valde under kvartalet främst att spara i fond-i-fond där nettosparandet var 2,2 miljarder. Näst högst var hushållens nettosparande i övriga fonder där sparandet var 1,8 miljarder. För aktiefonderna var hushållens nettosparande negativt då hushållen tog ut mer pengar än de betalade in. Antalet värdepappersfonder var vid utgången av första kvartalet 625 stycken, vilket är 35 fler jämfört med första kvartalet 2005. Den största ökningen av antalet fonder stod fond-i-fond för där antalet på ett år ökat från 34 till 54 stycken. Aktiefonderna är dock överlägset flest till antalet med 319 fonder. Börsen gynnade aktiefonderna Vid utgången av första kvartalet 2006 stod aktiefonderna för 59 procent av den sammanlagda fondförmögenheten, eller 769 miljarder kronor i pengar räknat. Den sammanlagda förmögenheten i aktiefonder ökade under kvartalet med 88 miljarder varav nettosparandet var 18 miljarder. Bakom den återstående ökningen på 70 miljarder, som alltså inte beror på ökat sparande, står börsutvecklingen. Stockholmsbörsen steg med 12 procent under kvartalet och även börsen i USA och Tyskland steg. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden (FM 37 SM 0602) Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-08-18 kl. 9.30. Statistikansvarig myndighet Finansinspektionen Box 6750, 113 85 Stockholm Fax 08-24 13 35 Producent SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Förfrågningar Daniel Hansson Tfn 08-506 940 98 E-post daniel.hansson@scb.se Marta Singh Petersson Tfn 08-506 945 04 E-post marta.petersson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44