Pressmeddelande -

Fordonsstatistik, april 2010: Nyregistreringar av fordon under april

För grafer och tabeller, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____292602.aspx

Under april 2010 nyregistrerades 27 771 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 39,0 procent jämfört med april 2009. Av dessa var 25 929 av årsmodell 2008 - 2010 och 1 842 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 26 procent av alla nyregistreringar.

Under april 2010 avregistrerades 17 883 personbilar, vilket är en ökning med 2 665 jämfört med april 2009.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar april 2009 - april 2010

Tabell: Nyregistreringar av fordon under april 2010 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - april 2010 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för maj 2010 publiceras tisdagen den 1 juni 2010 kl. 9.30.

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

Kategorier

  • scb
  • nyregistrering
  • personbil

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44