Pressmeddelande -

Fordonsstatistik, april 2011: Nyregistreringar av fordon under april

Under april 2011 nyregistrerades 31 132 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med drygt 12 procent jämfört med april 2010. Av dessa var 29 072 av årsmodell 2009 - 2011 och av äldre årsmodeller registrerades 2 060. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 25 procent av alla nyregistreringar.

Under april 2011 avregistrerades 14 685 personbilar, vilket är en minskning med 3 198 jämfört med april 2010.

Antal nyregistreringar av personbilar april 2010 - april 2011

 

Nyregistreringar av fordon under april 2011 fördelade på fordonsslag
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____313331.aspx

Nyregistrering av personbilar under januari-april 2011 fördelat på importsätt
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____313331.aspx

Beståndsuppgifter för motorcyklar
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____313331.aspx


Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nyregistreringar för maj publiceras onsdagen den 1 juni 2011 kl. 9.30.
Statistikansvarig myndighet
Trafikanalys
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

Förfrågningar
Anette Myhr
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent
SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Linda Karlsson
Tfn 019-17 69 23
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Annika Johansson

Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • trafikanalys
  • bildetaljhandeln
  • personbilar
  • statistiska centralbyrån
  • nyregistreringar av fordon

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44