Pressmeddelande -

Fordonsstatistik, juni 2011: Nyregistreringar av fordon under juni

Under juni 2011 nyregistrerades 30 047 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med drygt 3 procent jämfört med juni 2010. Nedgången antas till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då juni 2011 har två arbetsdagar färre än motsvarande månad 2010. Av de nyregistrerade personbilarna var 27 974 av årsmodell 2009 – 2011 och 2 073 av äldre årsmodeller. Knappt 28 procent av alla nyregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under juni 2011 avregistrerades 16 644 personbilar, vilket är en minskning med 2 413 jämfört med juni 2010.

Antal nyregistreringar av personbilar juni 2010–juni 2011

Nyregistreringar av fordon under juni 2011 fördelade på fordonsslag
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317579.aspx

Nyregistrering av personbilar under januari–juni 2011 fördelat på importsätt

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317579.aspx

Antalet motorcyklar i trafik vid utgången av juni 2011 var något högre (0,5 procent) jämfört med samma tidpunkt 2010.

Beståndsuppgifter för motorcyklar
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317579.aspx

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nyregistreringar för juli publiceras måndagen den 1 augusti 2011 kl. 9.30.
Statistikansvarig myndighet
Trafikanalys
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

Förfrågningar
Anette Myhr
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent
SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Linda Karlsson
Tfn 019-17 69 23
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Annika Johansson

Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • nyregistreringar
  • fordon
  • fordonsstatistik
  • scb
  • årsmodeller
  • bildetaljhandel

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44