Pressmeddelande -

Fordonsstatistik: Nyregistreringar av fordon under oktober

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____250959.asp

Under oktober 2008 nyregistrerades 23 866 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 23,8 procent jämfört med oktober 2007. Av dessa var 22 701 av årsmodell 2006 - 2008 och 1 165 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 23 procent av alla nyregistreringar.

Under oktober 2008 avregistrerades 16 172 personbilar, vilket är en ökning med 1 757 jämfört med oktober 2007.

Tabell: Antal nyregistreringar av personbilar september 2007 - oktober 2008

Tabell: Nyregistreringar av fordon under oktober 2008 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - oktober 2008 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringarförnovember 2008 publiceras måndagen den 1 december 2008 kl. 9.30.Ansvarig myndighet
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund
Tfn 063-14 00 00

Förfrågningar
Sara Berntsson
Tfn 063 - 14 00 09
E-post sara.berntsson@sika-institute.se

Producent

SCB, Enheten för energi-, transport- och trafikantstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019 - 17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44