Pressmeddelande -

Forskning och utveckling i Sverige 2009 – en översikt: Sverige lägger stora resurser på forskning och utveckling

Sveriges satsningar på forskning och utveckling (FoU) uppgick till 111,7 miljarder kronor år 2009 vilket var lika mycket som år 2007. I jämförelse med andra länder satsar Sverige stora resurser på FoU i relation till landets ekonomi.

Stora FoU-utgifter i relation till BNP
I ett internationellt perspektiv satsar Sverige stora resurser på FoU i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP). Sveriges FoU-utgifter uppgick i relation till BNP 3,59 procent år 2009. Det var näst högst bland länderna i OECD, endast Finland satsade mer på FoU i relation till BNP än Sverige.

Utgifter för FoU som andel av BNP inom OECD 2009, procent

Israel, som inte var medlemmar i OECD 2009, hade en högre andel än Sverige och Finland. Andelen uppgick till 4,27 procent 2009. 

Universitets och högskolesektorn ökar sina utgifter för FoU
De totala FoU-utgifterna uppgick till 111,7 miljarder under 2007, 2009 års prisnivå, vilket var samma nivå som 2009. Universitets och högskolesektorn var den enda sektorn där FoU-utgifterna ökade, 13 procent sedan 2007. Företagssektorn och den offentliga sektorn minskade sina utgifter med 3 respektive 11 procent.

Mest FoU utförs i Stockholms län
I Sverige bedrivs merparten av FoU-verksamheten i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Inom dessa tre län genomfördes FoU för 78,1 miljarder av totalt 111,7 miljarder under 2009.

Regional fördelning av FoU-utgifter i Sverige 2009
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317882.aspx

Publikation
Läs mer i det Statistiska meddelande som finns på SCB:s webbplats.

Forskning och utveckling i Sverige 2009 - en översikt

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Frida Hultgren
Tfn 08-506 945 42
E-post frida.hultgren@scb.se

Roger Björkbacka
Tfn 08-506 946 06
E-post roger.bjorkbacka@se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • forskning
  • utveckling
  • ekonomi
  • scb
  • fou

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44