Pressmeddelande -

Fortsatt minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland anställda minskade under första kvartalet 2006 med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under första kvartalet var 4,2 procent av de anställda sjukfrånvarande och sjukfrånvaron minskade inom alla sektorer. Inom privat sektor uppgick sjukfrånvaron till 3,8 procent av de anställda, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med första kvartalet 2005. Sjukfrånvaron i privat sektor har, från toppnoteringen under 2003 då sjukfrånvaron var 4,6 procent, gått ned till samma nivå som rådde under 1999. Sjukfrånvaron inom landstingen minskade med 0,7 procentenheter och uppgick till 5,3 procent. I statlig och kommunal sektor minskade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter och sjukfrånvaron uppgick här till 3,1 respektive 5,7 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro minskar mer än männens Kvinnornas sjukfrånvaro minskade under första kvartalet 2006 med 0,4 procentenheter och männens med 0,2 procentenheter. Störst skillnad uppvisade landstingen där kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 1,0 procentenheter och männens ökade med 0,2 procentenheter jämfört med första kvartalet 2005. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre bland kvinnorna inom alla sektorer. Sjukfrånvaron bland de anställda i hälso och sjukvård har under första kvartalet 2006 utvecklats olika beroende på om de är anställda inom privat eller offentlig sektor. Inom offentlig sektor har sjukfrånvaron inom denna bransch minskat med 0,6 procentenheter samtidigt som den inom privata sektorn ökat med 0,7 procentenheter. Fortfarande är dock sjukfrånvaron inom branschen hälso och sjukvård högre för offentlig sektor. Sjukfrånvaron bland de offentligt anställda är drygt 40 procent högre än för de anställda i privat sektor. Andelen sjukfrånvarande efter sektor och kön, första kvartalet 2006 - 2005 Sektor Kön 2006 2005 Privat Kvinnor 4,6 5,0 Män 3,3 3,6 Kommuner Kvinnor 6,2 6,6 Män 4,1 3,8 Landsting Kvinnor 5,7 6,7 Män 3,5 3,3 Stat Kvinnor 4,1 4,1 Män 2,2 2,5 Sjukfrånvaron ökade på mindre arbetsställen Även om sjukfrånvaron totalt sett minskade inom den privata sektorn fanns det grupper där sjukfrånvaron ökade under första kvartalet 2006. På arbetsställen med färre än 10 anställda ökade nämligen sjukfrånvaron med 0,3 procentenheter till 2,3 procent. På arbetsställen med fler än 100 anställda uppgick jämförelsevis andelen sjukfrånvarande till 5,0 procent, en minskning med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron ökar konsekvent med arbetsställets storlek, vilket man kan se i tabellen nedan. Andel sjukfrånvarande efter arbetsställets storleksklass, första kvartalet 2006-2005 Antal anställda 2006 2005 1-9 2,3 2,0 10-49 3,3 3,8 50-99 4,6 5,1 100- 5,0 5,5 Totalt 3,8 4,1 Publikation En mer fullständig redovisning av den övriga sjukfrånvaron publiceras i Statistiska meddelanden, AM 63 SM 0602. Detta finns att tillgå på SCB:s webbplats. Sjukfrånvaron redovisas i tabell 8-12. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik 701 89 Örebro Fax 019-17 67 51 Förfrågningar Susanne G Brännström Tfn 019-17 66 61 E-post susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell Tfn 019-17 66 00 E-post mariette.thell@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44