Pressmeddelande -

Handelsnettot för augusti lägre än väntat

Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2004: Handelsnettot för augusti lägre än väntat Den svenska varuexporten under augusti 2004 uppgick till 65,8 miljarder kronor och varuimporten till 59,0 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 6,8 miljarder kronor. Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 6,8 miljarder kronor under augusti 2004. Penningmarknadens förväntningar för månadens utfall låg högre med ett medianvärde på 9,8 miljarder kronor. För augusti 2003 var överskottet 8,0 miljarder kronor. Varuexportens värde under augusti 2004 uppgick till 65,8 miljarder kronor och varuimportens till 59,0 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 11 procent, medan varuimporten värdemässigt ökat med 15 procent jämfört med augusti 2003. Antalet vardagar under augusti 2004 var en fler jämfört med augusti 2003. Handeln med länder utanför EU gav under augusti 2004 ett överskott på 9,0 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 2,2 miljarder. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 14,4 miljarder kronor för augusti 2004 jämfört med 14,9 miljarder för juli 2004. För juni 2004 var motsvarande värde 15,6 miljarder. Handelsnettot för januari-augusti 2004 gav ett överskott på 119,4 miljarder kronor Hittills under året (januari-augusti 2004) har värdet av varuexporten ökat med 9 procent medan varuimporten värdemässigt ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 580,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 461,2 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-augusti 2004 gav därmed ett överskott på 119,4 miljarder kronor. För motsvarande månader 2003 noterades ett överskott på 96,7 miljarder kronor. Från och med maj 2004 har EU utvidgats med 10 nya medlemsländer, vilket har medfört en viss förskjutning av varuhandelns värde från länder utanför EU till EU-länder. Mer info på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____101623.asp

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44