Pressmeddelande -

Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2008: Antalet sökande till högskolan fortsätter att öka

Hösten 2008 sökte nästan 94 000 personer till högskolan. Det är en ökning med tre procent jämfört med förra hösten. En stor del av ökningen beror på att det är fler 19-åringar än tidigare som söker. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Jämfört med förra hösten har antalet sökande utan tidigare högskolestudier ökat bland de under 25 år. En stor del av ökningen beror på att fler 19-åringar söker. Hösten 2008 var 28 procent av de sökande 19 år. Det är den högsta andelen under den senaste tioårsperioden. För åldersgruppen 25 år och äldre minskade däremot antalet sökande med tre procent.

Även antalet antagna ökar
Ungefär 51 000 personer utan tidigare högskolestudier blev antagna hösten 2008. Det är en ökning med två procent jämfört med förra hösten. Totalt blev 54 procent av de sökande utan tidigare högskolestudier antagna. Av 19-åringarna som sökte blev nästan 60 procent antagna.

Fler sökande till ingenjörsutbildningarna
Hösten 2008 ökade antalet behöriga förstahandssökande till både civilingenjörsutbildningen och högskoleingenjörsutbildningen för första gången på flera år - åtta procent respektivefyra procent jämfört med höstterminen 2007.

Störst konkurrens om platserna på läkar- och veterinärutbildningen
Det är stor konkurrens om platserna på läkarutbildningen med 7,0 behöriga förstahandssökande per antagen. Därefter kommer veterinärutbildningen med 6,5 förstahandssökande per antagen. Även utbildningar till tandläkare (4,6), arkitekt och sjukgymnast (4,5) hade ett högt sökandetryck. Det är i stort sett samma utbildningar som hade högst sökandetryck även förra hösten.

Publikation

En mer utförlig redovisning finnspublicerad iStatistiskt meddelande UF46SM0801.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet
Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50

Förfrågningar
Ellen Almgren
Tfn 08-563 088 07
E-post ellen.almgren@hsv.se

Producent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 57

Förfrågningar
Anna Gärdqvist
Tfn 019-17 65 45
E-post anna.gaerdqvist@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44