Pressmeddelande -

Högst löneökning för tjänstemän inom den privata sektorn

Konjunkturstatistik, jämförelse av löneutvecklingen inom privat och offentlig sektor, februari: Högst löneökning för tjänstemän inom den privata sektorn Genomsnittet av de uppmätta löneförändringarna för de tretton senaste månaderna var inom privat sektor 2,8 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var genomsnittet 2,9 procent. Både för den primärkommunala och för landstingssektorn var genomsnittet 2,8 procent. Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. februari 2005 t.o.m. februari 2006 http://www.scb.se/templates/pressinfo____164826.asp Förändringstalen fr.o.m. mars 2005 är preliminära men successivt justerade för retroaktiva löner. Vid jämförelse mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevision sker vid skilda tidpunkter. faktaruta Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med februari 2005 till och med februari 2006, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se ovanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med det pressmeddelande som publicerades den 28 april är att löneförändringarna där enbart gällde februari 2006 jämfört med februari 2005 d.v.s. den allra senast uppmätta löneförändringen. Publikation En mer fullständig redovisning av februari 2006 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0605 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 7 juni 2006 klockan 09.30. Avskiljare Statistikansvaring myndighet Medlingsinstitutet Box 1236, 111 82 Stockholm Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08- 545 292 40/45 E-post christina.euren@mi.se Producent SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik 701 89 Örebro Fax 019-17 69 21 Förfrågningar Lena Larsson Tfn 019-17 60 19 E-post lena.larsson2@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44