Pressmeddelande -

Höstsådda arealer 2008: Odlingen av höstraps fortsätter att öka

För grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254577.asp

Den här hösten har det såtts uppemot 70 000 hektar höstraps. Det är 6 procent mer än förra året och 43 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Det är framförallt i Skåne som odlingen av höstraps har ökat. I flertalet av de övriga länen har arealen tvärtom minskat.

På vissa håll i Mellansverige kom det mycket regn i september när marken skulle förberedas för höstsådden. En del av den planerade sådden blev därför inte av. I de södra delarna av landet var det dock gynnsamt väder för höstsådden.

Höstvete kvar på en hög nivå
Höstvete är den vanligaste grödan som sås på hösten. Denna höst såddes 336 800 hektar höstvete. Arealen är i samma storleksordning som de senaste fem årens genomsnitt.

Rågarealen ökar
Under åren 2002-2007 pendlade rågarealen mellan 20 000 och 25 000 hektar. Under 2008 ökade arealen till nästan 28 000 hektar och inför nästa skördesäsong såddes nu i höst drygt 35 000 hektar höstråg.

Största höstsådda arealen på drygt 30 år
Årets totala höstsådda areal av spannmål och oljeväxter beräknas till 519 100 hektar. Det är 10 procent mer än förra årets arealer och 12 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Den totala höstsådda arealen är den största sedan år 1976, då arealen uppgick till cirka 549 000 hektar. Under 2008 har det varit förhållandevis låga priser på spannmål, främst som en följd av kvalitetsproblem, men de höstsådda arealerna har ändå ökat. Ökningen är koncentrerad till södra Sverige där det var mindre problem med höstregn som orsakade kvalitetsproblem. En annan faktor som kan ha lett till ökade arealer är att EU beslutade att häva kravet på obligatorisk träda från och med 2008 års odlingssäsong.

Uppgifterna baseras på en undersökning där nästan 4 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Graf: Höstsådda arealer av spannmål 1999-2008, hektar

Graf: Höstsådda arealer av oljeväxter 1999-2008, hektar

Publikation

 

Utförligare uppgifter med redovisning för län publiceras i Statistiska meddelanden JO 18 SM 0801 och på Jordbruksverkets webbplats, http://www.sjv.se/ under Statistik.

Mer om ...Statistikansvarig myndighet
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Förfrågningar
Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post ann-marie@karlsson

Producent

SCB, Lantbruksstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 96

Förfrågningar
Gerda Ländell
Tfn 019-17 68 07
E-post gerda.landell@scb.se

Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på Jordbruksverkets och SCB:s webbplatser.

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44