Pressmeddelande -

Industrins kapacitetsutnyttjande, 1 kv 2006: Oförändrat kapacitetsutnyttjande 1:a kvartalet

Det faktiska kapacitetsutnyttjandet inom industrin var oförändat 90,5 procent (säsongrensat) under första kvartalet 2006 jämfört med fjärde kvartalet 2005 enligt SCB:s preliminära beräkningar. Jämfört med första kvartalet 2005 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 0,5 procentenheter. Kapacitetsutnyttjandet inom teleproduktindustrin minskade med 0,9 procentenheter under kvartalet till 87,2 procent, vilket till stor del förklaras av försämrad efterfrågan. Inom motorfordonsindustrin ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,8 procentenheter till 89,1 procent under första kvartalet. Inom stål- och metallverken steg kapacitetsutnyttjandet med 1,1 procentenheter till 93,6 procent under årets första kvartal jämfört med fjärde kvartalet 2005. Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1991-2006, säsongrensade värden http://www.scb.se/templates/pressinfo____167825.asp Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper: Inom gruppen industri för insatsvaror redovisades under första kvartalet ett ökat kapacitetsutnyttjande med 0,5 procentenheter till 90,6 procent. För gruppen industri för investeringsvaror var kapacitetsutnyttjandet 92,6 procent under första kvartalet, vilken är en ökning med 0,6 procentenheter. Inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet med 1,7 procentenheter till 87,6 procent jämfört med fjärde kvartalet. Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet med 2,6 procentenheter till 87,3 procent. Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI92. Säsongrensade värden http://www.scb.se/templates/pressinfo____167825.asp Definitioner och förklaringar Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-08-18 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 76 Förfrågningar Lars Öhman Tfn 08-506 946 88 E-post lars.ohman@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44