Pressmeddelande -

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 1, 2010: Ökat kapacitetsutnyttjande under första kvartalet

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,9 procentenheter till 84,9 procent under det första kvartalet 2010 jämfört med det fjärde kvartalet 2009. Jämfört med första kvartalet 2009 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 7,0 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom kemisk industri inklusive läkemedel steg med 2,4 procentenheter till 82,2 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Inom stål- och metallverk ökade kapacitetsutnyttjandet med 12,0 procentenheter till 85,3 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom maskinindustrin steg med 7,9 procentenheter till 84,5 procent.

Inom industri för datorer, elektronikvaror och optik ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,6 procentenheter till 87,0 procent.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrin steg med 11,2 procentenheter till 78,8 procent.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1995-2010, säsongrensade värden, för statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293295.aspx

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet med 4,2  procentenheter till 84,5 procent jämfört med fjärde kvartalet.

För gruppen industri för investeringsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 7,1 procentenheter till 84,6 procent.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,2 procentenheter till 85,5 procent.

Inom gruppen industri för varaktiga konsumtionsvaror steg kapacitetsutnyttjandet med 2,3 procentenheter till 85,9 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI 2007, se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293295.aspx

Definition av faktiskt kapacitetsutnyttjande
Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Införande av ny näringsgrensindelning
Från och med första kvartalet 2009 redovisas statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande efter Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Det innebär att branschkoderna har ändrats och att den tidigare tidsserien bryts. Samtidigt har uppgifterna enligt den tidigare näringsgrensindelningen räknats om till SNI 2007 fr.o.m. första kvartalet 2008.

De viktigaste förändringarna för industrisektorn består i att förlagsverksamheten har flyttats till tjänstesektorn och att återvinningsindustrin flyttas till en egen avdelning (E).

Som en följd av regeringens krav om regelförenkling har urvalet av företag som ingår i undersökningen om industrins kapacitetsutnyttjande minskats. Urvalet omfattar fr.o.m. första kvartalet 2009 endast företag med minst 50 anställda.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-08-18 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • industrins kapacitetsutnyttjande
  • kapacitetsutnyttjande

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44