Pressmeddelande -

Industrins lager 1:a kvartalet 2006: Ökade industrilager under första kvartalet

Mellan fjärde kvartalet 2005 och första kvartalet 2006 ökade de totala lagren med 2,9 procent. Denna ökning följde på en minskning mellan tredje och fjärde kvartalet 2005 på 1,9 procent. Jämfört med första kvartalet föregående år minskade lagren med 1,6 procent. Ökningen av totala lagren under första kvartalet 2006 följde på fyra kvartal med minskade lager. Lagerökningen beror främst på lageruppbyggnad inom gruppen industri för investeringsvaror. Lagrens volymutveckling för industrin (1:a kvartalet 1998 =100) http://www.scb.se/templates/pressinfo____167714.asp De flesta branscherna hade en lagerökning under första kvartalet där de största ökningarna i kronor återfinns i branscherna annan maskinindustri och teleproduktindustri. Branschen annan maskinindustri stod även för den största procentuella ökningen på 10,9. Få branscher rapporterade minskade lager. En bransch som minskade sina lager var kemisk industri där lagren minskade med 4,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2005 minskade denna bransch sina lager med 18,4 procent. Förändring av industrins totala lager (mkr och procent) http://www.scb.se/templates/pressinfo____167714.asp Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-08-18 kl. 09.30. Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 76 Förfrågningar Lars Öhman Tfn 08-506 946 88 E-post lars.ohman@scb.se Frida Videll Tfn 08-506 947 22 E-post frida.videll@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44