Pressmeddelande -

Industrins lager, 1:a kvartalet 2010: Stigande lager under årets första kvartal

För tabeller och diagram vänligen se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293272.aspx

Industrin ökade sina lager med 10,1 miljarder kronor under årets första kvartal. Det är en uppgång med 6,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009. Vid en jämförelse med första kvartalet 2009 har den totala lagerstocken för industrin minskat med 8,7 procent.

Efter en nedgång under hela 2009 visade industrin ökade lager under det första kvartalet i år. Uppgången beräknades till 10,1 miljarder kronor eller 6,2 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2009. Företagens ökningar av lagertyperna ”Produkter i arbete” och ”Färdiga varor” bidrog till nästan hela den totala uppgången.

Under det fjärde kvartalet 2009 sjönk värdet på lagren med 8,1 miljarder kronor, vilket innebär en revidering nedåt med 2,1 miljarder från föregående publicering. I jämförelse med det första kvartalet 2009 har industrins totala lager minskat med 8,7 procent.

Industrisektorn delas in i fem huvudgrupper. Bland dessa svarade Industrin för investeringsvaror för mer än hälften av uppgången. I denna grupp var lagerökningen 6,5 miljarder kronor i jämförelse med fjärde kvartalet, vilket motsvarar 10,0 procent. Ökade lager av produkter i arbete och färdiga varor förklarade 6,1 miljarder av uppgången. Jämfört med första kvartalet 2009 har den totala lagerstocken inom industrin för investeringsvaror minskat med 4,9 procent.

Industrin för datorer och elektronik störst bidrag

Industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) stod för det största bidraget till lagerökningen under kvartalet. Lagren steg med 2,2 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2009, vilket motsvarar en uppgång på 14,9 procent. Vid en jämförelse mellan det första kvartalet i år och samma period föregående ökade den totala lagerstocken med 16,1 procent.

Motorfordonsindustrin tvåa i lagerökning

Inom motorfordonsindustrin (SNI 29) beräknades ökningen till 1,5 miljarder kronor eller 13,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009. Ökningar av lager av produkter i arbete och färdiga varor stod för merparten av uppgången. Jämfört med första kvartalet 2009 sjönk de totala lagren med 11,8 procent.

Förändringar i industrins totala lager (2005 års priser)
Tabell

Definitioner och förklaringar

Det totala industrilagret definieras som summan av lager av insatsvaror, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor samt färdiga varor av främmande tillverkning (handelslager).

Alla redovisade förändringar utgår från värden i 2005 års prisnivå och avser ej kalender- och säsongrensade data. Revideringar sker normalt enbart inom urvalsåret men i samband med publiceringen för kvartal 1och 2 revideras även föregående års siffror.

Från och med första kvartalet 2009 redovisas statistiken över industrins lager efter Svensk Näringsgrensindelning 2007. För mer information se Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-08-18 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

 

Förfrågningar

Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44