Pressmeddelande -

Industrins lager 3:e kvartalet 2008: Industrins lager fortsätter att öka

Industrins lager ökade med 2,2 procent under tredje kvartalet. Under andra kvartalet var ökningen 2,3 procent. Jämfört med tredje kvartalet förra året ökade lagren med 2,1 procent.

Teleproduktindustrin stod för denstörsta lagerökningen i kronor räknat, 1 784 miljoner, jämfört med förra kvartalet.Trävaruindustrin var en av de branscher som stod för den kraftigaste minskningen, med 812 miljoner.

Lagrens volymutveckling för industrin (1:a kvartalet 2000 =100)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____250607.asp

Industrin som helhet delas i redovisningen in i fyra delgrupper.Bland dessastodindustri för icke varaktiga konsumtionsvarorför den störstaprocentuella ökningen, 4,2 procent,i förhållande till förra kvartalet. Jämfört med samma kvartal förra året minskade lagren av icke varaktiga konsumtionsvarormed 18,5 procent.

Inom delgruppenindustri för insatsvarorökade lagren med3,0 procent i förhållande till förra kvartalet, respektive 6,6 procent i förhållande tillsamma kvartal förra året. Industrin för investeringsvaror uppvisade en ökning av lagerstockarna på 1,4 procent respektive4,8 procent. Industrin för varaktiga konsumtionsvaror uppvisade en lagerminskning i förhållande till förra kvartalet på3,8procent. Jämfört medtredje kvartalet 2007 innebär det dock en ökning med11,1 procent.

Förändring av industrins totala lager (1990 års priser)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____250607.asp

 

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-13 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Olivia Hellberg
Tfn 08-506 946 35
E-post olivia.hellberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44