Pressmeddelande -

Industrins leverans- och orderläge, mars 2010: Orderingången ökade första kvartalet

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____292965.aspx

Orderingången till den svenska industrin ökade med 4,4 procent under första kvartalet 2010 jämfört med fjärde kvartalet 2009. Under mars steg orderingången med 4,2 procent jämfört med februari och med 24,0 procent jämfört med mars 2009.

Under februari sjönk orderingången med 0,9 procent jämfört med januari. Det innebär ingen revidering jämfört med den första publiceringen av resultaten för februari.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 3,1 procent från februari till mars efter att ha minskat med 1,6 procent från januari till februari. Under första kvartalet 2010 ökade orderingången från hemmamarknaden med 4,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.

Orderingången från exportmarknaden ökade med 5,2 procent från februari till mars efter att ha minskat med 0,3 procent från januari till februari. Under första kvartalet 2010 steg orderingången från exportmarknaden med 4,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.

Den totala orderingången ökade med 24,0 procent under mars 2010 jämfört med mars 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 15,9 procent och för exportmarknaden en ökning med 30,5 procent. Antalet arbetsdagar var 23 under mars 2010 jämfört med 22 under mars 2009.

Orderingången under februari 2010 ökade med 11,9 procent jämfört med februari 2009. Det innebär en revidering nedåt med 0,6 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för februari.

Hittills under 2010 (januari-mars) har den totala orderingången till industrin ökat med 13,6 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 6,8 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 19,2 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 6,7 procent från februari till mars, efter att ha ökat med 3,0 procent från januari till februari. Under första kvartalet ökade orderingången till investeringsvaruindustrin med 4,6 procent jämfört med fjärde kvartalet.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik sjönk med 0,2 procent från februari till mars och med 7,4 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Orderingången till övrig maskinindustri ökade med 6,9 procent från februari till mars och med 14,7 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Orderingången till motorfordonsindustrin steg med 1,0 procent från februari till mars och med 8,7 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin steg med 3,5 procent mellan februari och mars och med 5,3 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,1 procent från februari till mars och med 1,0 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för varaktiga konsumtionsvaror steg med 1,4 procent från februari till mars och med 3,6 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Tabell: Procentuella förändringar i industrins orderingång

Industrins leveranser steg första kvartalet

Industrins leveranser ökade med 3,9 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Från februari till mars steg leveranserna med 2,5 procent.

Leveranserna under februari sjönk med 1,7 procent jämfört med januari. Det innebär en revidering uppåt med 0,4 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för februari.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 0,7 procent från februari till mars och med 3,3 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 3,8 procent från februari till mars och med 4,3 procent under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

De totala leveranserna ökade med 13,1 procent under mars 2010 jämfört med mars 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 9,6 procent och för exportmarknaden en ökning med 15,7 procent.

Leveranserna under februari 2010 steg med 1,2 procent jämfört med februari 2009. Det innebär en revidering uppåt med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för februari.

Hittills under 2010 (januari-mars) har industrins totala leveranser ökat med 4,3 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 2,4 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 5,8 procent.

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-06-09 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

 

Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • industri
  • leveransläge
  • orderläge

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44