Pressmeddelande -

Inför Norges nationaldag: 200 000 personer kan fira Norge i Sverige

På måndag finns det många i Sverige som kan fira Norges nationaldag. Drygt 200 000 personer har nämligen rötter i Norge.

Den 17 maj 1814 valdes Kristian Fredrik till kung av en folkvald församling och Norge återupprättades som ett självständigt rike. Ett norskt parlament upprättades - Stortinget - och en författning antogs. Denna händelse firas med nationaldagen 17 maj.

I Sverige bor omkring 44 000 personer som är födda i Norge. En tredjedel av dem är 65 år eller äldre och 41 procent är barn under 18 år. Drygt 75 000 personer är födda i Sverige med minst en förälder född i Norge. Nästan 95 000 personer har minst en mor- eller farförälder född i Norge. Det innebär att omkring 214 000 personer, eller 2 procent av befolkningen, antingen själva är födda i Norge, eller har minst en förälder eller mor/farförälder som är det.

Få norrmän flyttar till Sverige

Invandringen från Norge är relativt liten. Endast drygt 1 900 norrmän valde att flytta till Sverige förra året, av dem var cirka 1 000 män och 900 kvinnor. Samma år emigrerade drygt 1 500 norgefödda från Sverige. Antalsmässigt invandrar fler svenskar till Norge. Förra året  var de 6 000 personer. Det betyder att svenskar är den näst största gruppen av invandrare med EU medborgarskap till Norge.
Drygt var tredje person i Eda kommun har norsk bakgrund. Det innebär att Eda har störst andel personer med norsk bakgrund av alla kommuner. Näst störst är Strömstad där nästan var femte person har norsk bakgrund. Stockholm och Göteborg har störst antal personer med norsk bakgrund men andelen är liten; 1 procent i Stockholm och 2 procent i Göteborg. Många personer arbetspendlar mellan länderna. År 2007 var de drygt 20 000 personer.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Karin Lundström
Tfn 08-506 941 87
E-post karin.lundstrom@scb.se

Pauli Perälä

Tfn 08-506 947 16
E-post pauli.perala@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • norska nationaldagen
  • norge
  • norges nationaldag

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44