Pressmeddelande -

Innovationsverksamhet 2008-2010: Omfattande innovationsverksamhet inom svenska företag

60 procent av företagen i Sverige bedrev någon form av innovationsverksamhet under åren 2008-2010. Det framgår av den senaste innovationsundersökningen.

Bland de största företagen med 250 anställda eller fler bedrev 85 procent någon typ av innovationsverksamhet. I företag med 50-249 anställda bedrev 72 procent innovationsverksamhet och bland de små företagen, 10-49 anställda, 56 procent. Av de fyra olika typerna av innovationsverksamhet var produktinnovationer den vanligaste. 61 procent av de innovativa företagen angav att de introducerat någon produktinnovation.

Innovationsverksamhet i Sverige fördelat på typ av innovation
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325027.aspx

Produktinnovationer som är först i världen

Av de produktinnovativa företagen i Sverige uppger 17 procent att någon av deras produktinnovation var först i världen. Större företag når oftare ut i världen med en produktinnovation jämfört med mindre företag. Av de undersökta branscherna har tillverkningsindustrin störst andel företag som uppger att de varit först i världen med en produktinnovation.  Bland företag med 250 anställda eller fler i tillverkningsindustrin uppger 40 procent att någon av deras produktinnovation är först i världen respektive 20 procent för företag med 10- 49 anställda.

Brist på finansiering är ett stort hinder

Brist på finansiering från källor utanför företaget är ett av de större hindren när det gäller produkt- eller processinnovationer åren 2008- 2010. Detta skäl uppgavs av 8 procent av de mindre företagen och 6 procent av företagen med 50- 249 anställda. Det är dock endast 3 procent av de stora företagen som ser detta hinder som en betydelsefull faktor. De sistnämnda företagen upplever däremot att brist på kvalificerad personal är ett betydande hinder för innovationsverksamhet. Denna andel uppgår till 10 procent för de stora företagen jämfört med 7 procent för de små företagen.

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar:

  1. Företag som introducerat nya produkt- och/eller processinnovationer under 2008-2010
  2. Företag som introducerat organisatoriska innovationer under 2008-2010
  3. Företag som introducerat innovationer inom marknadsföring under 2008-2010
  4. Företag som under 2008-2010 avbrutit eller skjutit upp verksamhet med att utveckla nya produkter eller processer
  5. Företag som i slutet av 2010 hade pågående verksamhet att utveckla nya produkter eller processer som ännu inte avslutats

Publikation

Läs mer i den rapport som publiceras på SCB:s webbplats 2012-01-20.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Investeringar, FoU och IT
Box 24 100
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar

Sandra Dovärn
Tfn 08-506 940 09
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Gustav Bertze
Tfn 08-506 946 26
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • innovationsverksamhet
  • tillverkningsindustrin

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44