Pressmeddelande -

Inregistreringar av fordon under april 2006

Statistikregistret för fordon Inregistreringar av fordon under april 2006 Under april 2006 inregistrerades 28 751 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 4,2 procent jämfört med april 2005. Av de fordon som inregistrerades var 26 192 av årsmodell 2004-2006, medan 2 559 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 25 procent av alla inregistreringar. Under april 2006 avregistrerades 19 639 personbilar, vilket är en minskning med 4 388 jämfört med april 2005. Antal inregistreringar av personbilar april 2005 - april 2006 http://www.scb.se/templates/pressinfo____167011.asp Inregistreringar av fordon under mars 2006 fördelade på fordonsslag http://www.scb.se/templates/pressinfo____167011.asp Inregistrering av personbilar under januari - april 2006 fördelat på importsätt http://www.scb.se/templates/pressinfo____167011.asp Antalet motorcyklar (inkl. mopeder klass 1) i trafik vid utgången av april 2006 var 10,5 procent fler än vid samma tidpunkt 2005. Notera att mopeder klass 1 finns i registret fr.o.m. januari 1999. Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. mopeder klass 1 I trafik Avställda Totalt 30 juni 2005 321 944 140 094 462 038 31 dec 2005 283 514 198 630 482 144 30 april 2006 317 860 178 608 496 468 Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Inregistreringar för maj publiceras torsdag den 1 juni kl. 09.30. SIKA Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Box 17213, 104 62 Stockholm Fax 08-506 206 10 Förfrågningar Niklas Kristiansson Tfn 08-506 206 77 E-post niklas.kristiansson@sika-institute.se SCB, Enheten för Transportstatistik 701 89 Örebro Fax 019-17 65 69 Förfrågningar Inge Karlsson Tfn 019-17 66 25 E-post inge.karlsson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44