Pressmeddelande -

Januari månads detaljhandelsförsäljning

Detaljhandelns försäljning (inklusive apotek och systembolag) ökade i januari månad med 7,3 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och med hänsyn tagen till kalendariska skillnader uppmättes en ökning på 7,7 procent. För den egentliga detaljhandeln, som exkluderar systembolaget och apoteket, uppvisades en nominell ökning på 7,3 procent. Läs hela pressmeddelandet på: http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M01/press_Detaljhandeln_januari_2006.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44