Pressmeddelande -

Kostnader för utbildningsväsendet 2007: Gymnasieskolans kostnader har ökat

Den totala kostnaden för gymnasieskolan har under den senaste femårsperioden ökat med 21 procent samtidigt som antalet elever ökat med 17 procent. Kostnaden för universitet/högskola ökade med 3 procent och grundskolan med 2 procent. Jämförelserna baseras på fasta priser.

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 14 procent

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med över 9 000 kronor mellan åren
2003-2007 till totalt 79 200 kronor. Det är en ökning med 14 procent. Antalet elever har under samma period minskat med 9 procent. Kostnaden per student i universitet/högskola har under samma period ökat med 13 procent, till totalt 74 300 kronor. För en elev i gymnasiet var kostnaden 88 900 kronor år 2007, vilket är en ökning med 4 procent. Jämförelserna baseras på fasta priser.

För statistik, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____253564.asp

 

Sverige på sjunde plats av OECD-länderna

OECD-genomsnittet för utbildningskostnadernas andel av BNP år 2005 var 5,8 procent. Högst andel av samtliga OECD-länder hade Island med 8,0 procent. På andra plats låg Danmark med 7,4 procent. Sverige, med 6,7 procent, låg på sjunde plats.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelandeUF12SM0801.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-11-19 09.30Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 57

Förfrågningar
Sylvia Ekström
Tfn 019-17 62 69
E-post sylvia.ekstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44