Pressmeddelande -

Kraftigt ökad invandring

En kraftigt ökad invandring under årets första kvartal, samtidigt som antalet födda var något fler än antalet döda, ledde till en folkökning om hela 19 297 personer. En motsvarande folkökning har vi inte haft sedan 1994 då invandringen från forna Jugoslavien ledde till en folkökning på drygt 20 000. Nästan 12 000 fler invandrade första kvartalet 2006 jämfört med samma period 2005. Detta motsvarar en ökning med hela 85 procent. Den stora ökningen är en följd av den tillfälliga asyllagen som gällde mellan 15 november och 31 mars. En mycket stor ökning av invandringen ses bland annat hos medborgare från Irak, Somalia, Serbien och Montenegro samt Bosnien-Hercegovina. Invandringen av svenska medborgare är på ungefär samma nivå som förra året. Invandring per månad 2004-2006 Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167747.asp Minskad utvandring Under årets första tre månader har knappt 8 900 personer utvandrat, vilket är en minskning med sex procent jämfört med första kvartalet 2005. Antalet svenska medborgare som utvandrade under första kvartalet i år var däremot två procent lägre. Bland de medborgarskapsgrupper som har haft en kraftigt minskad utvandring i år jämfört med samma period förra året återfinns bland annat norska och danska medborgare. Hela 30 procent färre norska medborgare och 15 procent färre danska medborgare utvandrade från Sverige under första kvartalet 2006 jämfört med 2005. Ökat antal födda, minskat antal döda Totalt föddes nästan 26 600 barn under första kvartalet 2006, en ökning med sex procent jämfört med samma period förra året. Antalet dödsfall har minskat med sju procent och var drygt 23 900 första kvartalet 2006. Att antalet döda varierar mellan kvartalen och åren är inget ovanligt. Mycket stor folkökning Den mycket kraftiga invandringen kombinerat med en minskad utvandring, ett ökat antal födda och minskat antal döda, har lett till en folkökning under årets första tre månader på 19 297 personer. Sveriges folkmängd var 9 067 049 den 31 mars i år varav 4 497 708 män och 4 569 341 kvinnor. Befolkningsförändringar första kvartalet 2006 Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167747.asp Mer om ... På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 mars 2006 och befolkningsförändringar under första kvartalet år 2006. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt. Länk till Folkmängd i riket, län och kommuner 31/3/2006 och befolkningsförändringar 1:a kvartalet 2006 Nästa publiceringstillfälle Statistik över folkmängden 30/6/2006 och befolkningsförändringar första halvåret 2006 presenteras på SCB:s hemsida 15/8/2006. Producent Befolkningsstatistik 701 89 Örebro Fax 019 - 17 69 42 Förfrågningar Befolkningsstatistik Tfn 019 - 17 60 10 E-post befolkning@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44