Pressmeddelande -

Markanvändningen i Sverige, femte utgåvan: Landets vägnät räcker 14 varv kring jorden

Endast 3 procent av Sveriges yta är bebyggd. 53 procent är skogsmark, 8 jordbruksmark, 9 myr som inte är skogsklädd, 10 hedmark, kalfjäll och berg i dagen, 9 procent är vatten. Risk- och bullerzoner runt vindkraftverken är 520 kvadratkilometer. Vi har 222 000 öar och längden på kusten är 11 527 km. Sveriges totala yta är 450 295 kvadratkilometer. Allt enligt rapporten Markanvändningen i Sverige, femte utgåvan.

3 740 km2 mark med bostäder

Våra villor, radhus, flerbostadshus och andra bostäder för permanentboende inklusive trädgårdar och parkeringsplatser täcker en yta på 3 740 kvadratkilometer. På denna yta finns det 4,4 miljoner lägenheter. Vi använder i genomsnitt 413 kvadratmeter bostadsmark per person - 669 kvadratmeter om vi bor i småhus, och 72 om vi bor i flerbostadshus.

Fritidshusen upptar hälften så stor yta som permanentbostäderna, eller 1 880 kvadratkilometer. Det finns totalt ca 675 000 fritidshus.

Vårt vägnät räcker 14 varv runt jorden och täcker 3 500 km2

Räknar vi alla vägar som det går att köra bil på inklusive skogsbilvägarna har de en sammanlagd längd på 55 870 mil. Detta motsvarar 14 varv runt jorden. Vägarna täcker 3 500 kvadratkilometer Ytterligare drygt 500 kvadratkilometer är mark för transporter såsom järnvägar, flygplatser och hamnar.

De som bor utanför tätorter har i genomsnitt 4,3 km till närmaste tätort

Det finns 1 940 tätorter på en sammanlagd yta av 5 286 kvadratkilometer. Drygt 84 procent av befolkningen bor i dessa tätorter. De 16 procent av befolkningen som bor utanför tätort har i genomsnitt 4,3 km till närmaste tätort. Endast 8 800 personer har mer än 30 km till närmaste tätort.

Vindkraftsverkens risk- och bullerzoner är på 520 km2

Det finns över 1 200 vindkraftverk i landet. Deras så kallade risk- och bullerzoner täcker en yta på 520 kvadratkilometer.

222 000 öar samt 38 455 mil kust och stränder

Om man räknar alla öar som är större än några 10-tal kvadratmeter blir det närmare 222 000 stycken. Stränderna på dessa öar är sammanlagt 6 076 mil lång. Dessutom har vi 31 226 mil stränder på insjöar och vattendrag och 1 153 mil fastlandskust. Av öarna finns det byggnad på 7 000 stycken, men endast 1 260 har fast boende befolkning. I genomsnitt har 10 procent av kusten och stränderna byggnad liggande inom 100 m. I Stockholms län är denna siffra 26 procent och i Norrbottens län 4 procent.

 


För statistik, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254451.asp

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten "Markanvändningen i Sverige"

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Marianne Eriksson
Tfn 08-506 947 36
E-post marianne.eriksson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44