Pressmeddelande -

Miljöföretag 2008: Sveriges miljösektor ökar i betydelse

För tabell, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293577.aspx

Miljösektorn i Sverige ökade sin export med 65 procent mellan åren 2003 och 2008. Den totala exporten från Sverige ökade med 55 procent under samma tid. Antalet sysselsatta ökade med 16 procent i miljösektorn jämfört med 8 procent totalt i riket under dessa år.

Under 2008 omsatte arbetsställen inom den svenska miljösektorn nära 260 miljarder kr och sysselsatte drygt 74 000 personer. Samtidigt exporterade man för dryga 42 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär 2,5procent av total svensk export.

Under perioden mellan 2003 och 2008 har exporten och sysselsättningen inom svensk miljösektor ökat i snabbare takt än i riket som helhet, vilket visas i diagrammet nedan. 2008 planade dock trenden ut för exporten och låg på ungefär samma nivå som under 2007, drygt 42 miljarder kr. Sysselsättningen inom miljösektorn ökade med ca 5 procent, från knappt 73 000 personer under 2007 till drygt 74 000 under 2008, medan rikets totala sysselsättning under samma period var i det närmaste oförändrad.

Tabell: Utveckling av export och sysselsättning inom miljösektorn och riket, 2003-2008, löpande priser.

Förnyelsebar energi fortsatt störst

Omsättningen och exporten har under hela perioden 2003-2008 varit störst inom miljöområdet Förnyelsebar energi. Under 2008 stod området för nära hälften av omsättningen och drygt en tredjedel av exporten inom miljösektorn. När det gäller sysselsättning är Förnyelsebar energi näst störst med knappt 15 000 sysselsatta personer. Största miljöområdet med avseende på sysselsättning är Avfallshantering med drygt 16 000 sysselsatta.

Definitioner och förklaringar

SCB har sedan 2000 arbetat med att bygga upp en databas över Sveriges miljösektor. Populationen baseras på arbetsställen och bestod 2008 av ca 14 500 arbetsställen. Ett företag kan bestå av ett eller flera arbetsställen. I databasen klassificeras varje arbetsställe dels efter dess miljöområde men även utifrån hur stor andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad.

SCB arbetar i enlighet med och definierar miljöföretag enligt Eurostats manual ”The environmental goods and services sector – a data collection handbook”.

Mer om statistiken

Mer information om definition och metod samt tabeller över miljösektorn finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter om miljösektorns omsättning och export för 2009 publiceras 2010-12-20, kl 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 48

 

Förfrågningar

Mats Eberhardson
Tfn 08-506 944 25
E-post mats.eberhardson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö
  • miljösektor
  • export
  • arbetstillfällen

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44