Pressmeddelande -

Nettosparandet i fonder 4,2 miljarder

Värdepappersfonderna kvartal 3 2004: Nettosparandet i fonder 4,2 miljarder Totalt nettosparades 4,2 miljarder kronor i Sverigeregistrerade värdepappersfonder under tredje kvartalet 2004. Detta sparande är lägre än sparandet under motsvarande kvartal förra året då sparandet uppgick till 31 miljarder men i paritet med sparandet under tredje kvartalet 2002 då sparandet också uppgick till 4,2 miljarder. Hushållens direktsparande uppgick under kvartalet till 0,6 miljarder vilket är det lägsta iakttagna sparandet sedan första kvartalet 2003 då hushållen nettosålde fondandelar. Det totala sparandet placerades främst i räntefonder, 2 miljarder kronor, följt av aktiefonder där 1,5 miljarder placerades och fond-i-fonder där 1,3 miljarder placerades. Blandfonder var något mindre populära och där placerades 0,6 miljarder och övriga fonder som nettosåldes till ett värde av 1,2 miljarder kronor. Den totala fondförmögenheten uppgick per den 30 september 2004 till 803 miljarder kronor jämfört med 811 miljarder vid halvårsskiftet. Hushållens direktägda andel av den totala förmögenheten i Sverigeregistrerade fonder uppgick till 295 miljarder vilket är 40 miljarder högre än under motsvarande kvartal förra året då hushållens förmögenhet uppgick till 255 miljarder. Under samma period har hushållen direktsparat närmare 13 miljarder i fondandelar och den resterande delen av förändringen utgörs av värdeökningar i fonderna. Aktiefonder är den populäraste fondkategorin hos hushållen som har 238, eller 81 procent, av sina 295 miljarder placerade hos denna kategori av fonder. Utöver de svenskregistrerade fonderna har hushållen placeringar i fonder som är registrerade utomlands och som därmed inte ingår i denna statistik. Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____105920.asp Räntefonder mest populära Hushållen fondsparande uppgick under tredje kvartalet 2004 till 590 miljoner kronor och av detta sparande valde hushållen att placera merparten, 468 miljoner, i korta räntefonder, så kallade penningmarknadsfonder. Hushållen nettoköpte även fond-i-fonder och långa räntefonder för 413 respektive 235 miljoner vardera. Aktiefonder, blandfonder och övriga fonder nettosåldes däremot för 222, 61 och 245 miljoner vardera. Även om hushållen under detta kvartal valt att lägga merparten av sitt fondsparande i ränterelaterade fonder både under detta och föregående kvartal så uppgår inte räntefondernas totala andel av hushållens fondförmögenhet till mer än 6 procent av förmögenheten.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44