Pressmeddelande -

Orderingången minskade i mars

Orderingången till den svenska industrin minskade med 5,2 procent från februari till mars. Nedgången i mars följde på en ökning med 3,4 procent, från januari till februari. Under det första kvartalet ökade orderingången med 3,7 procent jämfört med fjärde kvartalet. I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter. Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 2,1 procent från februari till mars efter en nedgång med 1,7 procent från januari till februari. Under det första kvartalet steg orderingången från hemmamarknaden med 1,5 procent jämfört med fjärde kvartalet. Orderingången från exportmarknaden minskade med 7,1 procent från februari till mars efter en uppgång med 6,9 procent från januari till februari. Under det första kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 5,2 procent jämfört med fjärde kvartalet. Den totala orderingången steg med 9,7 procent under mars 2006 jämfört med mars 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 11,8 procent och för hemmamarknaden en ökning med 6,4 procent. Antalet arbetsdagar var 23 under mars 2006 jämfört med 21 under mars 2005. Hittills under 2006 (januari-mars) har orderingången till industrin totalt ökat med 9,0 procent jämfört med motsvarande period 2005. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 11,5 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 5,3 procent. Investeringsvaruindustrin Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 11,5 procent från februari till mars. Under det första kvartalet steg orderingången med 4,7 procent jämfört med fjärde kvartalet. Det är främst ökad orderingång till teleproduktindustrin som förklarar uppgången mellan kvartalen. Insatsvaruindustrin Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 3,2 procent från februari till mars och med 0,9 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Uppgången från februari till mars och mellan kvartalen förklaras till stor del av ökad orderingång till stål- och metallverk. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 3,5 procent från februari till mars, men ökade med 4,4 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 2,8 procent från februari till mars, men steg med 2,2 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Industrins leveranser ökade i mars Industrins leveranser steg svagt med 0,2 procent från februari till mars och med 1,0 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 0,5 procent från februari till mars, men minskade med 0,6 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Leveranserna till exportmarknaden var oförändrade från februari till mars, men ökade med 2,0 procent under det första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. De totala leveranserna ökade med 7,3 procent under mars 2006 jämfört med mars 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 7,4 procent och för hemmamarknaden en ökning med 7,1 procent. Hittills under 2006 (januari-mars) har industrins totala leveranser ökat med 6,6 procent jämfört med motsvarande period 2005. Leveranserna till exportmarknaden har hittills i år ökat med 8,8 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 3,5 procent. Procentuella förändringar i industrins orderingång Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167563.asp Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-09 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 76 Förfrågningar Lars Öhman Tfn 08-506 946 88 E-post lars.ohman@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44