Pressmeddelande -

Orderingången ökade i december

Industrins leverans- och orderläge under december 2003: Orderingången till den svenska industrin ökade med 4,1 procent från november till december. Uppgången följde på en minskning med 4,2 procent från oktober till november. Under det fjärde kvartalet sjönk orderingången med 0,5 procent jämfört med tredje kvartalet. Orderingången från hemmamarknaden minskade med 5,7 procent från november till december efter att ha ökat med 6,1 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet sjönk orderingången från hemmamarknaden med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet. Orderingången från exportmarknaden ökade med 12,4 procent från november till december efter att ha minskat med 11,4 procent från oktober till november. Trots uppgången i december sjönk orderingången från exportmarknaden med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. År 2003 minskade orderingången till industrin totalt med 0,4 procent jämfört med år 2002. Orderingången från exportmarknaden ökade under 2003 med 2,9 procent jämfört med 2002 medan orderingången från hemmamarknaden minskade med 4,5 procent. Den totala orderingången ökade med 11,4 procent under december 2003 jämfört med december 2002. Orderingången från exportmarknaden steg samtidigt med 18,7 procent, medan orderingången från hemmamarknaden ökade med 2,1 procent. Investeringsvaruindustrin ökade kraftigt Orderingången till investeringsvaruindustrin steg med 9,9 procent från november till december men var oförändrad det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Det är främst ökad orderingång till teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som förklarar uppgången från november till december. Insatsvaruindustrin ökade svagt Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 0,6 procent från november till december, men minskade med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,8 procent från november till december, men minskade med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,2 procent från november till december och med 1,0 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Industrins leveranser var oförändrade Industrins leveranser var oförändrade från november till december, men ökade med 1,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 1,4 procent från november till december, men ökade med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Leveranserna till exportmarknaden ökade med 1,1 procent från november till december och med 1,6 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Under år 2003 var industrins totala leveranser oförändrade jämfört med år 2002. Exportleveranserna ökade med 3,4 procent under 2003 jämfört med 2002 medan leveranserna till hemmamarknaden minskade med 4,3 procent. De totala leveranserna steg med 9,3 procent under december 2003 jämfört med december 2002. Exportleveranserna ökade samtidigt med 9,7 procent och leveranserna till hemmamarknaden med 8,8 procent. Sveriges Statistiska Databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-03-10 kl. 13.00 Producent SCB, programmet för industriindikatorer 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 76 Förfrågningar Lars Öhman Tfn 08-506 946 88 Epost lars.ohman@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges. För tabell, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____72622.asp

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44