Pressmeddelande -

Orderingången ökade i februari

Industrins leverans- och orderläge under februari 2006: Orderingången till den svenska industrin ökade med 3,1 procent från januari till februari. Uppgången i februari följde på en ökning med 10,1 procent, från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden, december-februari, ökade orderingången svagt med 0,1 procent jämfört med perioden september-november. I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter. Orderingången från hemmamarknaden minskade med 1,2 procent från januari till februari efter att ha ökat med 4,2 från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången från hemmamarknaden med 2,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången från exportmarknaden ökade med 5,9 procent från januari till februari efter att ha ökat med 14,6 procent från december till januari. Trots ökningarna i januari och februari sjönk orderingången från exportmarknaden med 1,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Den totala orderingången steg med 8,5 procent under februari 2006 jämfört med februari 2006. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 13,0 procent och för hemmamarknaden en ökning med 1,8 procent. Hittills under 2006 (januari-februari) har orderingången till industrin totalt ökat med 9,5 procent jämfört med motsvarande period 2005. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 12,1 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 5,7 procent. Investeringsvaruindustrin Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 5,4 procent från januari till februari. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången med 0,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Insatsvaruindustrin Orderingången till insatsvaruindustrin sjönk med 0,1 procent från januari till februari liksom under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 3,3 procent från januari till februari, men minskade med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 1,5 procent från januari till februari, men minskade med 0,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Industrins leveranser minskade i februari Industrins leveranser sjönk med 1,0 procent från januari till februari, men ökade med 0,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 0,6 procent från januari till februari och med 1,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Leveranserna till exportmarknaden sjönk med 1,3 procent från januari till februari, men ökade med 1,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. De totala leveranserna ökade med 2,2 procent under februari 2006 jämfört med februari 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 5,3 procent och för hemmamarknaden en minskning med 2,2 procent. Hittills under 2006 (januari-februari) har industrins totala leveranser ökat med 7,2 procent jämfört med motsvarande period 2005. Leveranserna till exportmarknaden har hittills i år ökat med 11,1 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 1,5 procent. Procentuella förändringar i industrins orderingång http://www.scb.se/templates/pressinfo____164733.asp Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter. Definitioner och förklaringar Sedan föregående publicering har ett företag inom branschen annan maskinindustri (SNI 29) rapporeterat korrigerade orderuppgifter för januari. Korrigeringen avser en stor order som tidigare felaktigt rapporterats som exportorder men skall vara order från hemmamarknaden. Detta innebär att exportorder för SNI 29 under januari har nedreviderats medan order från hemmamarknaden har uppreviderats i motsvarande grad. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-10 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 76 Förfrågningar Lars Öhman Tfn 08-506 946 88 E-post lars.ohman@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44