Pressmeddelande -

Påbörjade bostadslägenheter 1:a kv 2006, preliminära uppgifter: Bostadsbyggandet ökar för tredje året

Under första kvartalet 2006 påbörjades 8 000 lägenheter, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med 2005 då 7 132 lägenheter påbörjades. Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är: 2006: 2 800 lägenheter i småhus och 5 200 i flerbostadshus 2005: 2 509 lägenheter i småhus och 4 623 i flerbostadshus För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2006 uppräknade med 25 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Påbörjade nya bostadslägenheter 1994 – 2006 http://www.scb.se/templates/pressinfo____168467.asp Stora ökningar i Värmlands och Kronobergs län Förutom i Värmlands och Kronobergs län, visar även Stockholms, Östergötlands och Norrbottens län på ökningar över 50 procent av antalet påbörjade lägenheter. Stora minskningar finns i Västra Götalands och Hallands län. Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari- mars 2005 och 2006 *** Preliminära uppgifter *** http://www.scb.se/templates/pressinfo____168467.asp Storstadsområdena redovisas enligt SCB:s regionala indelningar 2006. (1) På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 25 procent. Definitioner och förklaringar Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m 2005. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (Bo 14 SM 0602) som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka 21. Det statistiska meddelandet innehåller även siffror om färdigställda lägenheter, bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt statistik över ombyggnad av flerbostadshus. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2006-08-16 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för byggande och bebyggelsestatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 949 05 Förfrågningar Nilserik Sahlén Tfn 08-506 947 95 E-post nilserik.sahlen@scb.se Agneta Löfgren Tfn 08-506 947 84 E-post agneta.lofgren@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44