Pressmeddelande -

Påbörjade bostadslägenheter 1:a kvartalet 2008, preliminära uppgifter: Minskning av antalet påbörjade bostäder

Under första kvartalet 2008 påbörjades 5 500 lägenheter. Det är en minskning med 18 procent jämfört med samma period 2007 då 6 746 lägenheter påbörjades.


Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2008: 2 700 lägenheter i småhus och 2 800 i flerbostadshus

2007: 3 177 lägenheter i småhus och 3 569 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för år 2008 uppräknade med 26 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.


Påbörjade nya bostadslägenheter 1:a kvartalen 1996-2008
http://www.scb.se/templates/pressinfo____237384.asp


Stora regionala skillnader

I de flesta länen minskar påbörjandet men Uppsala och Västmanlands län visar stora ökningar.

Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - mars 2007 och 2008 *** Preliminära uppgifter ***
http://www.scb.se/templates/pressinfo____237384.asp


Definitioner och förklaringar

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.
Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Observera att SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (Bo 14 SM 0802) som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka 22. Det statistiska meddelandet innehåller även siffror om färdigställda lägenheter, bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt statistik över ombyggnad av flerbostadshus.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
http://www.scb.se/templates/Product____5592.asp


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2008-08-18 kl. 09.30.


Producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05


Förfrågningar

Agneta Löfgren
Tfn 08-506 947 84
E-post agneta.lofgren@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44