Pressmeddelande -

Portföljinvesteringar, 1:a kvartalet 2010: Fortsatt stort intresse för svenska räntebärande värdepapper

Gränsöverskridande portföljinvesteringar gav under årets första kvartal ett kapitalinflöde på 166,0 miljarder kronor netto. Inflödet av kapital berodde

Omfattande värdepappersupplåning

Under årets första kvartal var den utländska efterfrågan på svenska räntebärande värdepapper fortsatt stor. Utländska investerare nettoköpte svenska obligationer och certifikat för 209,4 miljarder kronor. Bakom inflödet låg delvis bankernas och bostadsinstitutens emissioner av obligationer och certifikat i utlandet. Deras upplåning i utländsk valuta ökade med 135,2 mdr under perioden, föregående kvartal ökade upplåningen med 24,0 mdr. Även svenska statsobligationer och certifikat i utländsk valuta genererade stora kapitalinflöden under kvartalet. Utlandet nettoköpte svenska statspapper för totalt 88,5 mdr under kvartalet.  För sektorn Övriga, där icke-finansiella företag utgör en betydande andel, minskade däremot upplåningen med 14,8 mdr till följd av förfall.

Svenska placerare nettoköpte utländska obligationer för 31,8 mdr kronor under kvartalet. I jämförelse med föregående kvartal är det en ökning av kapitalutflödet med 29,1 mdr. Tyska obligationer genererade störst intresse bland de svenska investerarna medan danska och holländska obligationer nettosåldes i störst utsträckning.

Lugnare aktiehandel

Den gränsöverskridande handeln med  aktier gav ett utflöde på 3,1 mdr kronor netto.  Föregående kvartal gav motsvarande handel upphov till utflöden på 18,3 mdr netto. Svenska investerare köpte utländska aktier för 7,4 mdr vilket är en minskning med 9,2 mdr jämfört med föregående kvartal. England och Spanien rönte störst intresse medan finska och norska aktier nettosåldes i störst utsträckning.

Utländska investerare köpte svenska aktier för 4,2 mdr netto. Framförallt köpte utländska placerare svenska bankaktier. Teliasonera såldes i störst utsträckning.

Revidering av handeln med svenska räntebärande värdepapper

På grund av reviderade uppgifter från en större rapportör har statistiken över handeln med svenska räntebärande värdepapper justerats. Revideringen omfattar det fjärde kvartalet 2009 och innebär att utländska placerares nettoköp av svenska räntebärande värdepapper har uppjusterats med 18,5 mdr. Revideringar för äldre perioder publiceras nästkommande publicering.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

 

Förfrågningar

Jon Smedsaas
Tfn 08-506 947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Kristina Holmberg
Tfn 08-506 941 64
E-post fornamn.efternamn@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.Ämnen

  • Finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44