Pressmeddelande -

Pressmeddelanden från SCB under veckan 19-23 maj 2008

Måndag 19 maj
Utvecklingen av lönespridningen

Tisdag 20 maj
Tjänsteproduktionsindex, mars 2008
Undersökning av förtroendevalda inom kommuner och landsting 2007

Onsdag 21 maj
Inför Mors Dag
Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2008

Torsdag 22 maj
Lönestrukturstatistik, privat sektor 2007
Försäkringsbolagens kapitalplaceringar, 1a kv 2008
Kalkylerat bostadsbestånd 2007

För aktuella uppgifter och kontaktpersoner, se SCB:s webbplats:

Länk: http://www.scb.se/veckanspress

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44