Pressmeddelande -

Prisindex i producent- och importled, juni 2011: Små förändringar i producentpriserna i juni

Från maj till juni steg importpriserna med 0,6 procent och exportpriserna med 0,4 procent. På hemmamarknaden sjönk producentpriserna med 0,2 procent och totalt gick producentpriserna upp 0,1 procent.

Högre priser på råolja bidrog till uppgången på importmarknaden med 0,2 procentenheter. Nedgången på hemmamarknaden berodde på lägre elpriser, som bidrog med 0,4 procentenheter. I övrigt var det inga större prisförändringar inom någon enskild produktgrupp på någon av marknaderna.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden tillsammans med importpriser, steg med i genomsnitt 0,2 procent från maj till juni.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna sjunkit med 0,2 procent. På hemmamarknaden har priserna stigit med 1,5 procent medan de på exportmarknaden har sjunkit med 2,2 procent det senaste året. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,7 procent och importpriserna sjunkit med 0,2 procent.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318541.aspx

Växelkursförändringar under juni

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från maj till juni mot den amerikanska dollarn med 1,7 procent, mot det brittiska pundet med 1,0 procent och mot euron och den danska kronan med 0,7 procent. Under samma period stärktes kronan mot den norska kronan med 1,2 procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juli publiceras 2011-08-25 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Jan-Eric Wingren
Tfn 08-506 940 13
E-post jan-eric.wingren@scb.se

Sini Kilpeläinen

Tfn 08-506 945 35
E-post sini.kilpelainen@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • producentpris
  • scb
  • import

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44