Pressmeddelande -

Rekordhöga skördenivåer för svenska oljeväxter

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Avkastningsnivåerna för oljeväxterna raps och rybs är de högsta som uppmätts, det visar en preliminär beräkning som baseras på intervjuer med 1 000 lantbrukare. Den totala skörden av raps och rybs beräknas till 233 000 ton, vilket är den största sedan 1993. Nya mer odlingssäkra sorter har tagits i bruk under de senaste åren, framförallt i Mellansverige. Gynnsamma förhållanden för övervintring och tidig tillväxt är andra faktorer som kan ha medverkat till det höga skördeutbytet per hektar. Relativt bra pris under 2003 och bra väder för höstsådd förra hösten har bidragit till ett ökat intresse för odling av oljeväxter. Odlingen av raps och rybs var i år den största sedan 1995. Spannmålsskörden i stort sett normal Den totala skörden av spannmål har beräknats till 5,5 miljoner ton. Jämfört med 2003 är årets totalskörd omkring tre procent större. För de flesta spannmålsgrödorna är skörden per hektar något högre än ifjol. Det finns dock en del obärgade arealer som drar ner den genomsnittliga skördenivån, särskilt för vårkorn och havre. Åkerbönor odlas alltmer Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgår nu till drygt 5 000 hektar. Odling av åkerbönor är vanligt förekommande inom den ekologiska odlingen eftersom grödan liksom andra baljväxter bidrar till försörjningen av växtnäringsämnet kväve. Under 2004 ingår åkerbönor i skördestatistiken för första gången. Den totala skörden av åkerbönor beräknas bli cirka 12 000 ton. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 19 SM 0401 som finns på SCB:s webbplats, under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, http://www.sjv.se/ under Statistik & fakta. Sveriges Statistiska Databaser Tidsserier med definitiv skördestatistik för åren 1965-2003 finns tillgängliga i Sveriges statistiska databaser. Åtkomst sker via www.scb.se och användandet är avgiftsfritt.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44