Pressmeddelande -

Restaurangindex, maj 2011: Fortsatt stark försäljning inom restaurangbranschen i maj

Restaurangernas försäljning steg med 9,0 procent under maj jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kategorin personalrestauranger, som ökade med 18,8 procent.

Ett flertal restaurangkategorier gick bra under maj månad, särskilt starkt gick kaféer (13,6 %), hotell (12,5 %) och trafiknärarestauranger (10,1 %). En kategori som inte hade så stark utveckling i maj var nöjesrestauranger vars försäljning ökade med endast 3,1 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det fortsatt kaféer som är den stora vinnaren, vars försäljning ökat med 11,1 procent. Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen ökade med 5,8 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Maj 2010 till maj 2011


* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

DLF och SHR kommenterar
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 9,0 procent i maj jämfört med maj 2010. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade dock omsättningen endast med 2,8 procent i maj jämfört med samma månad 2010. Den stora skillnaden jämfört med utvecklingen i löpande priser beror på en ovanligt stor kalendereffekt. Sett över den senaste tolvmånadsperioden har restaurangomsättningen i löpande priser ökat med 7,7 procent (4,7 procent i volym). I nästa Restaurangindex för juni månad blir det dags att göra jämförelser med den period i fjol då omsättningstillväxten i restaurangbranschen verkligen tog fart. Tillväxttalen i omsättningsutvecklingen kommer därför sannolikt att ligga på en något lägre nivå framöver än hittills under året.

Glädjande nog har restaurangföretagens optimism när det gäller efterfrågan börjat öka igen efter att ha minskat några månader i följd. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer över restaurangföretagarnas syn på efterfrågan på kort sikt. Bland segmenten sticker personalrestaurangernas omsättningstillväxt ut med en ökning på hela 18,8 procent. Även segmenten kafé/konditori och hotellrestauranger hade mycket höga tillväxttal. Turismens mycket starka utveckling under maj är en bidragande förklaring till den starka omsättningstillväxten i flera av segmenten. Antalet belagda hotellrum i Sverige under maj ökade med 13 procent jämfört med maj 2010.

Som vi tidigare nämnt bedömer vi att införandet av certifierade kassaregister i kontantbranscherna ligger bakom en del av den registrerade omsättningsökningen i branschen.

Stark försäljning inom personalrestauranger
Försäljningen inom personalrestauranger ökade med 18,8 procent i maj vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Kaféer ökade med 13,6 procent i maj och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 10,3  procent. Den kategori som det gick sämst för var nöjesrestaurangerna vars försäljning ökade med 3,1 procent.

Försäljningsutveckling maj  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318032.aspx

Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 11,1  procent under perioden januari till maj i år jämfört med samma period 2010. Snabbmat är den kategori med lägst försäljningsutveckling hittills i år, denna kategori har ökat med 6,3 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- maj
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318032.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2010 till cirka 74,5 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2011. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 42,6 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2011


Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:
Hotellrestauranger
- Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier
- Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat
- Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger
- Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger
- Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer
- Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger
- Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-08-05 kl. 09:30.Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartsson
Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se

Björn Arnek (SHR)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • restaurangbranschen
  • scb
  • restaurangindex
  • försäljning
  • personalrestauranger

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44