Pressmeddelande -

Restaurangindex, november 2010: Fortsatt uppåt för restaurangbranschen i november

Restaurangernas försäljning steg med 7,6 procent under november jämfört med samma period förra året. Försäljningen inom kaféer ökade med 12,8 procent i november.

Ett flertal restaurangkategorier gick bra under november månad, särskilt starkt går kaféer (12,8 %), nöjesrestauranger (10,5%) och lunch- kvällsrestauranger (7,8 %). En kategori som inte hade så stark utveckling i november var snabbmatsrestauranger vars försäljning ökade med blygsamma 0,6 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det fortsatt kaféer/konditorier som är den stora vinnaren. Försäljningsvolymen för restaurangbranschen ökade med 4,8 procent i november, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. November 2009 till november 2010
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____306330.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. ** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.


Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, segment för segment. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån.

DLF och SHR kommenterar

Omsättningstillväxten på restaurangmarknaden var fortsatt stark under november månad. Omsättnings-tillväxten rensat för prisutveckling och kalendereffekten (tillväxt som inte beror på starkare efterfrågan utan på hur dagarna i månaden ligger jämfört med samma månad föregående år) var 4,6 procent i november jämfört med november 2009. November var den femte månaden i följd med stark omsättningstillväxt på den svenska restaurangmarknaden. En viktig förklaring till detta är den exceptionellt starka utvecklingen på den svenska hotellmarknaden under samma period. Det finns ett tydligt och naturligt samband mellan utvecklingen på hotellmarknaden och utvecklingen på restaurangmarknaden. Restaurangföretagen är fortsatt positiva i sina bedömningar av efterfrågeutvecklingen på några månaders sikt även om optimismen dämpats något den sista månaden. Det visar konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer i december för restaurangföretag.

När helåret 2010 summeras för den svenska restaurangmarknaden kommer produktionsnivån att vara tillbaka på 2007 års nivå. Som vi tidigare kommenterat kan en del av den registrerade omsättningstillväxten i restaurangbranschen under året vara en följd av införandet av certifierade kassaregister i kontantbranscherna. Det som sticker ut vad gäller utvecklingen i de olika restaurangsegmenten under november är den svaga utvecklingen för snabbmatssegmentet. Då bör man dock ha i åtanke att snabbmatssegmentet under de senaste åren har haft en klart starkare utveckling än restaurangmarknaden i sin helhet.

Stark försäljning inom kaféer
Försäljningen inom kaféer ökade med 12,8 procent i november vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Nöjesrestauranger ökade med 10,5 procent i november och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 7,6  procent. Den kategori som det gick sämst för var snabbmatsrestaurangerna vars försäljning ökade med 0,6 procent.

Försäljningsutveckling november
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____306330.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer/konditorier. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 8,3 procent under perioden januari till november i år jämfört med samma period 2009. Personalrestauranger är den kategori med lägst försäljningsutveckling hittills i år, denna kategori har ökat med 3,8 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- november
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____306330.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2009 till cirka 71 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningsandelarna fördelar sig på de olika kategorierna under de elva första månaderna i år. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,2 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,0 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen, januari- november 2010
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____306330.aspx

Definitioner och förklaringar

Kategoriindelning:
Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.
Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.
Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.
Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.
Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.
Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.
Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-02-04 kl. 09:30.

Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartson
Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se
Björn Arnek (SHR)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • restaurangbranschen
  • november
  • kaféer
  • snabbmatsrestauranger
  • scb

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44