Pressmeddelande -

Skörden av energitorv minskade för tredje året i rad

Förra året skördades 1,8 miljoner kubikmeter energitorv, en minskning för tredje året i rad. Delvis kan detta förklaras av ogynnsamt väder under skördemånaderna och av EU:s utsläppshandelssystem för koldioxid. Där klassas torv som ett fossilt bränsle vilket försämrar dess konkurrenskraft. Skörden av odlingstorv, på 1,5 miljoner kubikmeter, var dock nära 40 procent större än året innan. Energitorven svarade för en halv procent av Sveriges totala energiförsörjning. Den huvudsakliga användningen av energitorv är som bränsle för produktion av hetvatten i värmeverk. Under 2005 var priset på energitorv 112 kr per MWh fritt värmeverk. Skörd av energitorv i 1 000-tal kubikmeter, 1980-2005 se tabell: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167055.asp Minskad import och export Importen av torv, som främst avser energitorv, minskade under 2005 och uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter. Huvuddelen av torven, 60 procent, importerades från Vitryssland. Importens andel av energitorvanvändningen i Sverige beräknas till 29 procent år 2005. Även exporten minskade under 2005 men uppnådde ändå det näst högsta värdet någonsin, 0,4 miljoner kubikmeter. Främst utgörs exporten av odlingstorv. Mest torv exporterades till Danmark, Nederländerna och Finland. Import och export av torv i 1 000-tal ton, 1980-2005 se tabell: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167055.asp Pågående utredning Just nu, på uppdrag av regeringen, arbetar bland annat Nutek med Uppdrag avseende de ekonomiska förutsättningarna i vissa regioner mot bakgrund av situationen för torvbruket. Bakgrunden till uppdraget ligger i torvens försämrade marknadsförutsättningar genom handeln med utsläppsrätter. En första delrapport levererades i februari 2006 och slutrapportering sker den 1 juni 2006. Handel med utsläppsrätter och elcertifikat Den 1 januari 2005 startade ett handelssystem för handel med utsläppsrätter. Vid förbränning av energitorv krävs utsläppsrätter för den mängd koldioxid som släpps ut. Sedan den 1 april 2004 är torv ett elcertifikatberättigat bränsle i godkända kraftvärmeverk. Den framtida användningen av torv till energiproduktion beror i stor utsträckning på kommande utveckling i både elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i statistiskt meddelande: Torv 2005: http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2855

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44