Pressmeddelande -

Småhusbarometern t.o.m. juni 2011: Svagt stigande småhuspriser

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318321.aspx

Småhuspriserna i landet steg med knappt 1 procent mellan första och andra kvartalet 2011. Även på årsbasis (mellan andra kvartalet 2010 och andra kvartalet 2011) har priserna stigit med 1 procent.

I elva av landets 21 län har priserna stigit mellan de senaste kvartalen, som mest med 6 procent i Västerbotten och 5 procent i Västernorrland.  I sju län har huspriserna sjunkit medan de varit oförändrade i resterande tre län. I storstadsregionerna kan vi notera en prisökning på 2 procent i Stor-Stockholm, en nedgång på 1 procent i Stor-Malmö medan priserna varit oförändrade i Stor-Göteborg.

Priserna upp 1 procent senaste året

Mellan andra kvartalet 2010 och andra kvartalet 2011 steg huspriserna med 1 procent på riksnivå. Samtliga tre storstadsregioner har uppgångar på mellan 2 och 3 procent på årsbasis.

Drygt 2 miljoner för ett småhus i Sverige

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet var drygt 2 miljoner kronor under andra kvartalet. Alla län, utom Norrbotten, har medelpriser på över 1 miljon kronor.

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juli publiceras
2011-08-17 kl 09.30.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • statistiska centralbyrån
  • småhusbarometern

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44