Pressmeddelande -

Småhuspriserna fortsätter uppåt

Småhusbarometern t.o.m. 1:a kvartalet 2006: Småhuspriserna fortsätter uppåt Småhuspriserna i landet fortsätter uppåt och steg med 3 procent mellan fjärde kvartalet 2005 och första kvartalet 2006. Ökningen på riksnivå var alltså 3 procent mellan de två senaste kvartalen men på länsnivå är bilden mer splittrad. I Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Örebro och Västerbotten var ökningarna 3 – 5 procent. Små prisnedgångar, 1 – 2 procent, redovisas för Kronoberg, Gotland, Blekinge, Dalarna och Gävleborg medan prisnedgången i Värmland var 5 procent mellan de senaste kvartalen. Prisökningen i de tre storstadsområdena har varit ungefär lika stor under perioden. I Stor-Stockholm var uppgången 3 procent, i Stor-Malmö 2 procent och i Stor-Göteborg 1 procent. Ökningen 13 procent det senaste året På årsbasis, det vill säga jämfört med första kvartalet 2005, låg prisökningstakten på 13 procent för hela landet. För samtliga län, utom Jönköping (+9), Kronoberg (+8) och Jämtland (+5), var prisuppgången 10 procent eller mer det senaste året. Starkast var utvecklingen i Uppsala, Kalmar, Skåne, Halland, Örebro och Västerbotten där priserna steg med 14 – 16 procent. 1,6 miljoner för ett småhus i Sverige Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige ligger på 1 613 000 kronor. I femton av landets 21 län har nu medelpriset passerat miljongränsen. De ”dyraste” småhusen återfinns i Stockholm med snittpriser på runt 2,9 miljoner kronor. Norra Sverige samt Värmland är ”billigast” i landet. Undantaget är Västerbotten där medelpriset första kvartalet var drygt 1 miljon kronor. Småhus för permanentboende, hela riket Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163874.asp Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T. [1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka. Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket Prisstatistik för perioden januari 2006 - mars 2006 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2005 K/T-tal föregående år (0501-0503) K/T-tal föregående period (0510-0512) K/T-tal senaste period (0601-0603) Procentuell prisförändring från föregående år Procentuell prisförändring från föregående period Antal köp senaste period Medelpris i 1000-tals kr senaste period Definitioner och förklaringar Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt. Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. mars publiceras 2006-05-11 kl 09.30. Samarbetspartner Lantmäteriet Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle Fax 026 - 68 75 94 Tfn 026 - 63 30 00 Förfrågningar Henrik Roos Tfn 026-63 30 86 E-post fornamn.efternamn@lm.se Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 949 05 Förfrågningar Jonas Edblom Tfn 08-506 941 97 E-post jonas.edblom@scb.se Rein Billström Tfn 08-506 947 97 E-post rein.billstrom@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44