Pressmeddelande -

Småhuspriserna ökade 2 procent

Småhuspriserna i landet steg med 2 procent mellan de två senaste tremånadersperioderna (februari-april jämfört med november 2005-januari 2006). Jämfört med februari-april för ett år sedan är uppgången 13 procent. Under den senaste tremånadersperioden ökade småhuspriserna med 2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod på riksnivå. Tretton län redovisar prisuppgångar, som mest med 6 procent i Kalmar följt av Stockholm, Södermanland, Skåne, Västra Götaland, Örebro och Västernorrland med 3 procent. I sex län har priserna sjunkit. Små prisnedgångar, 1 – 2 procent, redovisas för Östergötland, Gotland, Västmanland, Dalarna och Västerbotten medan prisnedgången i Värmland var 5 procent mellan de senaste tremånadersperioderna. Prisökningen i de tre storstadsområdena har varit ungefär lika stor under perioden. I Stor-Stockholm var uppgången 3 procent medan den i Stor-Malmö och Stor-Göteborg var 2 procent. På årsbasis, det vill säga jämfört med februari-april 2005, låg prisökningstakten fortsatt på 13 procent för hela landet. Tio län har haft prisuppgångar i paritet med riket eller högre med Kalmar och Halland i topp. Prisökningarna i dessa län var 16 respektive 15 procent. Lägst prisökning på årsbasis redovisas för Jämtland och Dalarna där småhuspriserna ökade 5 respektive 6 procent. Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige ligger på ca 1,6 miljoner kronor. Stockholm, Uppsala, Skåne, Halland och Västra Götaland är de enda län som har medelpriser över riksgenomsnittet. De ”dyraste” småhusen på länsnivå återfinns i Stockholm och Uppsala med snittpriser på 2 851 000 respektive 1 820 000 kronor. ”Billigast” är småhusen i Västernorrland och Dalarna där medelpriset var knappt 800 000 kronor. Småhus för permanentboende, hela riket Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167296.asp Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T. [1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka. Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167296.asp Prisstatistik för perioden januari 2006 - mars 2006 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod samt motsvarande period 2005 Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167296.asp Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är priset i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2003 års allmänna fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan köpeskillingen (priset) och taxeringsvärdet. I denna lista redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T. Definitioner och förklaringar Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt. Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. maj publiceras 2006-06-13 kl 09.30. Samarbetspartner Lantmäteriet Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle Fax 026 - 68 75 94 Tfn 026 - 63 30 00 Förfrågningar Henrik Roos Tfn 026-63 30 86 E-post fornamn.efternamn@lm.se Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för bygg- och bebyggelsestatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Fax 08-506 949 05 Förfrågningar Rein Billström Tfn 08-506 947 97 E-post rein.billstrom@scb.se Martin Verhage Tfn 08-506 947 78 E-post martin.verhage@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44