Pressmeddelande -

Tidskriften Välfärd nr 2, 2006: Högst skilsmässorisk bland lesbiska

År 1995 introducerades partnerskapslagen i Sverige. Tio år senare levde drygt 3 300 män och kvinnor i registrerade partnerskap. Bland dem som ingått partnerskap har kvinnor nästan dubbelt så hög skilsmässorisk som män. Elva års erfarenhet av registrerade partnerskap i Sverige gör att man nu kan få en första statistisk bild av vilka dessa partners är och hur det har gått för dem. Pålitligheten i de svenska befolkningsregistren gör att det är möjligt. De som ingick registrerat partnerskap från 1995 och framåt var betydligt äldre än de heterosexuella par som gifte sig under samma tidsperiod. Ålderskillnaden mellan partners var också större och de manliga partnerskapen involverade i hög utsträckning en utrikesfödd partner. Skilsmässorisken var högre i partnerskapen än i äktenskapen. Inom fem år efter att partnerskap ingåtts hade omkring 30 procent av kvinnorna och omkring 20 procent av männen skilt sig. Motsvarande andel bland de heterosexuella paren var ungefär 13 procent. Det var inte ovanligt att de som ingick partnerskap tidigare hade varit gifta med en person av motsatt kön och hade barn från ett sådant heterosexuellt äktenskap. Det gällde en femtedel av de manliga och mer än en fjärdedel av de kvinnliga partnerskapen. Se vidare artikeln: Elva år av partnerskap I samma nummer av tidskriften Välfärd finns bland annat artiklarna: Unga män blå – unga kvinnor röda Väljarbarometrar – vem bryr sig? Allt färre 30- och 40-åringar i politiken Vart femte hushåll är bidragsberoende Tidskriften Välfärds hemsida http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2659 Publikation: Tidskriften Välfärd kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent SCB, Prognosinstitutet Box 24300 104 51 STOCKHOLM Fax 08-506 947 72 Förfrågningar Marie Berlin Tfn 08-506 944 06 E-post marie.berlin@scb.se Gunnar Andersson, Max-Planck-institutet för demografisk forskning, Rostock Tfn 0049-381-2081 185 E-post andersson@demogr.mpg.de Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44