Pressmeddelande -

Tidskriften Välfärd nr 2 2006: Unga män blå – unga kvinnor röda

Historiskt sett har det varit små skillnader i partisympatier mellan könen. I början av 1990-talet förändrades detta så att kvinnor i högre grad än män började sympatisera med vänsterblocket. Och det är framför allt bland yngre väljare som könsskillnader i partisympatier finns. Moderaterna har över 10 procentenheter starkare stöd hos män under 35 år än hos kvinnor i samma åldersgrupp. Omvänt har miljöpartiet starkare stöd bland yngre kvinnor än bland yngre män, men skillnaden är i det fallet 5 procentenheter. Väljarbarometrar – vem bryr sig? Snart är det val och opinionsundersökningarna kommer att dugga tätare. Men fem av sex väljare uppger att mätningarna inte spelar någon roll för deras eget partival. Samtidigt tror en majoritet av väljarna att ”man” påverkas av undersökningarna när man bestämmer sig för parti. Allt färre 30- och 40-åringar i politiken Andelen folkvalda i åldrarna 30–49 år har minskat kraftigt sedan 1980-talets början. Andelen äldre har samtidigt successivt ökat sina andelar. Andelen folkvalda som är 50 år eller äldre i landets kommunfullmäktigen har ökat med över 10 procentenheter i och med de två senaste valen. Se vidare artiklarna: Unga män blå - unga kvinnor röda Väljarbarometer - vem bryr sig? Allt färre 30- och 40-åringar i politiken I samma nummer av tidskriften Välfärd finns bland annat artiklarna: Elva år av partnerskap Vart femte hushåll är bidragsberoende Tidskriften Välfärds hemsida http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2659 Publikation Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent SCB, Prognosinstitutet Box 24300 104 51 STOCKHOLM Fax 08-506 947 72 Förfrågningar Jessica Persson Tfn 08-506 944 27 E-post jessica.persson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44