Pressmeddelande -

Tidskriften Välfärd nr 2 2006: Vart femte hushåll är bidragsberoende

Drygt var tredje person i åldrarna 20–64 år mottog bidrag (sjukpenning, arbetslöshetsstöd, sjuk- och aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd) under 2004. Var tionde person hade ingen löne- eller näringsinkomst alls utan försörjdes helt av bidrag. Vart femte hushåll hade år 2004 en inkomst, exklusive bidrag, som låg under socialbidragsnormen. Dessa hushåll kan därmed anses vara bidragsberoende. 120 000 hushåll levde utan bidrag trots att deras inkomst var lägre än socialbidragsnormen. Bland de hushåll som mottog bidrag hade 100 000 hushåll en inkomst som trots bidragen ändå låg under socialbidragsnormen. Totalt levde därmed nästan sju procent av Sveriges hushåll, främst yngre ensamstående personer utan barn, på en oskäligt låg inkomstnivå. Se vidare artikeln: Vart femte hushåll är bidragsberoende I samma nummer av tidskriften Välfärd finns bland annat artiklarna: Unga män blå - unga kvinnor röda Väljarbarometer - vem bryr sig? Allt färre 30- och 40-åringar i politiken Elva år av partnerskap Tidskriften Välfärds hemsida http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2659 Publikation: Tidskriften Välfärd kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent SCB, Enheten för ekonomiska mikrosimuleringar 701 89 ÖREBRO Fax 019-17 63 05 Förfrågningar Hans Heggeman Tfn 019-17 68 10 E-post hans.heggeman@scb.se Annica Wallerå Tfn 019-17 62 38 E-post annica.wallera@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44