Pressmeddelande -

Tidskriften Välfärd nr 2 2008: Äldsta barnet oftare högutbildat

Se alla länkar på
http://www.scb.se/templates/pressinfo____237565.asp

 

Det äldsta barnet i en syskonskara har oftare högre utbildning än andra jämnåriga. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Välfärd. Där framgår också att andelen högutbildade är lägre bland dem som har tillhört en stor syskonskara.

Se vidare artikeln: Äldsta barnet oftare högutbildat


Kvinnor ger vård till gamla föräldrar
I takt med att den offentliga äldreomsorgen har minskat har anhörigas omsorgsinsatser ökat. Det är barnens, framförallt döttrarnas och svärdöttrarnas hjälp, som har ökat. Hur ansvaret för gamla föräldrar påverkar främst de medelålders döttrarna är förvånansvärt outforskat.

Se vidare artikeln: Vård av anhöriga - ett högt pris för kvinnor


Sex svenskar har levt över tre sekel
Sveriges äldsta kvinna någonsin blev 113 år så när som på en dag. Mycket gamla personer har levt i Kaukasien, Japan och Sydafrika men sanningshalten i åldersuppgifterna kan sällan verifieras.

Se vidare artikeln: Sveriges äldsta blev nästan 113 år


I samma nummer av Välfärd finns också artiklarna:
Brist på inflytande ger ökad stress
Statistikskolan: Hur mycket tjänar du?
Yngre bidrar till jämnare könsfördelning
Vanligare med dålig hälsa hos funktionsnedsatta

Tidskriften Välfärds hemsida


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Lena Johansson
Tfn 08-506 946 47
E-post lena.johansson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44