Pressmeddelande -

Tjänsteprisindex, 1:a kvartalet 2010: Små förändringar av tjänstepriserna

Tjänsteprisindex steg med 0,6 procent mellan fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010. Sedan första kvartalet 2009 har Tjänsteprisindex stigit med 0,9 procent.

Störst bidrag till kvartalsförändringen på 0,6 procent kom från högre priser på tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport (3,9 procent), med 0,3 procentenheter. Index påverkades även uppåt av prisökningar på tjänster avseende sjötransport (6,0 procent) och fastighetstjänster (0,4 procent), vilka båda bidrog med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på informations- och kommunikationstjänster (-0,5 procent), vilka bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Vid jämförelse mellan första kvartalet 2009 och första kvartalet 2010 har tjänstepriserna stigit med i genomsnitt 0,9 procent. Det är en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2009 då motsvarande förändring över året var 0,5 procent.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293262.aspx

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser. För mer information om SPIN 2007 se http://www.scb.se/Pages/List____257220.aspx

Lokalhyror

TPI för lokalhyror beräknas för närvarande årsvis. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis. Ett definitivt indextal för 2009 presenteras i samband med publiceringen av index för andra kvartalet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 2:a kvartalet 2010 publiceras 2010-08-27 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Viktoria Johansson
Tfn 08-506 943 06
E-post viktoria.johansson@scb.se

Martin Vestman
Tfn +46 8 506 943 07
E-post martin.vestman@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • tjänsteprisindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44