Pressmeddelande -

Välfärd - Temarapport: Män födda 1940 har högst pension

SCB har studerat vilka skillnader det finns mellan pensionärer födda 1930 och 1940. Högst genomsnittlig pension hade männen födda 1940. År 2009, vid 69 års ålder, hade de en genomsnittlig pension på nästan 250 000 kronor. Det var 85 000 kronor mer än vad kvinnorna födda 1930 hade i pension samma år.

En jämförelse av pensionsbeloppets storlek 2009 mellan olika grupper visar att män, sammanboende, födda i Sverige, högutbildade och boende i storstäder/förortskommuner hade högre belopp än jämförelsegrupperna. Det gäller både för den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat pension.

Från arbete till pension
Pensionärerna är ingen homogen grupp. Det finns så kallade fattigpensionärer som knappt har råd med mat för dagen eller kan bo kvar i sin bostad. Men det finns också rika pensionärer som lever livets glada dagar och reser jorden runt. Hur stora inkomster har pensionärerna? Var kommer deras inkomster ifrån? Hur ser det ut i olika grupper i samhället? Det är några av de frågor som SCB försökt besvara i temarapporten Från arbete till pension som kommer ut idag och också presenteras på ett seminarium i Almedalen.

Kvinnor födda 1930                                               Kvinnor födda 1940

Män födda 1930                                                     Män födda 1940


Definitioner och förklaringar
I rapporten används data från SCB:s inkomstregister för att dels beskriva övergången från arbetsliv till pensionärsliv för kohorterna 1930 och 1940, dels beskriva deras inkomster som pensionärer.

I rapporten beskrivs pensionärernas inkomster och varifrån de kommer. I rapporten jämförs också övergången till pension för kvinnor och män, sammanboende och ensamboende, högutbildade och lågutbildade, födda i Sverige och utrikes födda, samt boende i olika typer av kommuner.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Om övergång från arbete till pension.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Avdelningen för befolkning och välfärd
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Nizar Chakkour
Tfn 08-506 944 44
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Lena Lundkvist

Tfn 08-506 946 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • pension
  • temarapport
  • scb
  • studerat

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44