Pressmeddelande -

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2011, i löpande priser: Minskad varuhandel i juni

Varuexporten uppgick under juni till 100,7 miljarder kronor och varuimporten till 92,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 8,2 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 8,2 miljarder kronor under juni 2011 enligt preliminära beräkningar. För juni 2010 var överskottet 9,4 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni uppgick till 100,7 miljarder kronor och varuimportens till 92,5 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed minskat i värde med 5 respektive 4 procent jämfört med juni 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,4 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 4,2 miljarder.

Antalet vardagar i juni var två färre jämfört med juni 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 10,8 miljarder kronor för juni 2011 och 9,9 miljarder för maj 2011. För april 2011 var motsvarande värde 9,0 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - juni 2011 gav ett överskott på 43,5 miljarder kronor
Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 11 procent. Varuimporten har ökat med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 612,7 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 569,2 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2011 gav därmed ett överskott på 43,5 miljarder kronor. För motsvarande månader 2010 noterades ett överskott på 30,9 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318645.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend


Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-08-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • varuimporten
  • handelsnetto
  • varuexporten
  • scb

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44