Pressmeddelande -

Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2003: Handelsnettot för november lägre än väntat

Den svenska varuexporten under november 2003 uppgick till 68,9 miljarder kronor och varuimporten till 58,0 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 10,9 miljarder kronor. Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 10,9 miljarder kronor under november 2003. Penningmarknadens förväntningar för månadens utfall låg högre med ett medianvärde på 12,5 miljarder kronor. För november 2002 var överskottet 12,3 miljarder kronor. Varuexportens värde under november 2003 uppgick till 68,9 miljarder kronor och varuimportens till 58,0 miljarder kronor. Varuexporten har därmed minskat i värde med 3 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 1 procent jämfört med november 2002. Antalet vardagar under november 2003 var en färre jämfört med november 2002. Handeln med länder utanför EU gav under november 2003 ett överskott på 11,9 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 1,0 miljarder. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,0 miljarder kronor för november 2003 jämfört med 12,9 miljarder för oktober 2003. För september 2003 var motsvarande värde 13,7 miljarder. Handelsnettot för januari-november 2003 gav ett överskott på 137,1 miljarder kronor Hittills under året (januari-november) har värdet av varuexporten och varuimporten ökat med 3 procent vardera jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet uppgick till 748,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 611,3 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-november 2003 gav därmed ett överskott på 137,1 miljarder kronor. För motsvarande månader 2002 noterades ett överskott på 133,8 miljarder kronor. Definitioner och förklaringar De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats. Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Sveriges Statistiska Databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Statistikprogram Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-01-26 kl. 10.00. Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Programmet för Utrikeshandel Box 24300 104 51 Stockholm Fax 08-506 945 71 Förfrågningar Runo Samuelsson Tfn 08-506 946 61 Epost runo.samuelsson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges. För tabell, se www.scb.se/templates/pressinfo____69446.asp

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44